14 september 2018  JTP EVENT Save the date want hier wil je bij zijn!

Meld je nu aan. De eerste 300 aanmeldingen ontvangen bij binnenkomst een coole goodiebag!

JTP Event 2018

Wie is Jongerenteam Parkstad?

Jongerenteam Parkstad denkt vanuit gezamenlijke uitgangspunten richting een herkenbare en dekkende dienstverlening m.b.t. de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid. Hierbij staat de jongere centraal, gaan we op zoek naar verbinding, willen we elkaar versterken, leren we van en met elkaar en is ons credo school boven werk – werk boven participatie – participatie boven inactiviteit.

Het Jongerenteam Parkstad wilt alle jongeren een positief perspectief geven richting hun zelfredzaamheid en toekomst in onze moderne en complexe 21-eeuwse samenleving. Op weg naar deze sluitende aanpak van jongeren in parkstad tot 27 jaar zoeken we verbinding met collega’s uit het sociaal domein, de arbeidsmarkt en het onderwijs.

Wij werken samen en versterken elkaar middels het organiseren van interne en externe informatie- en expertise bijeenkomsten, voorlichting sessies en lezingen van professionals.

Voor het  JTP zijn perspectief, ontwikkeling, respect, leren, teamwork, netwerken kernbegrippen.

© Jongeren Team Parkstad